Paszport OSP

Paszport OSP Rąbień

1.

Nazwa jednostki OSP

Ochotnicza Straż Pożarna

2.

Siedziba OSP

Ul. Pańska 15;   95 – 071  Rąbień

3.

System ratowniczy

KSRG

4

Forma organizacyjno - prawna

Stowarzyszenie

5.

Rok powstania

1915

6.

Organ rejestrowy

Sąd Rejonowy w  Łodzi XX Wydział

7.

Numer rejestru KRS

0000268178

8.

REGON

471685740

9.

NIP

947 – 17 – 88 – 587

10.

Przedmiot działania według PKD

91.12. Z

11.

Bank prowadzący rachunek

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

58 8780 0007 0000 3346 1000 0001

12.

Prezes zarządu

Iwona Nowak

13

Kontakt z OSP

Tel. 42 712 50 35

www.osp-rabien.pl.tl

e-mail: osp.rabien@gmal.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zapobieganie
zagrożeniom i ograniczenie
ich skutków poprzez zakup
średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4 x 4”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zakup sprzętu i
wyposażenia osobistego dla
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rąbieniu”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 14 odwiedzający.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja