ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Na podstronach znajdują się odpowiednio:
- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23-10-2017
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 23-10-2017
- Załączniki do ogłoszenia z dnia 23-10-2017
oraz
 
- Wyjaśnienie, zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia z dnia 23-10-2017 (wprowadzono 24-10-2017)
 - Wyjaśnienie, zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia z dnia 23-10-2017 (wprowadzono 26-10-2017)
- Wyjaśnienie, zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia z dnia 23-10-2017 (wprowadzono 27-10-2017)
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


 Na podstronach znajdują się odpowiednio:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz
Załączniki
.

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI na zadanie: "Zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4”
Szczegóły w zakładce: Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2017
 
Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017 odbędzie się 3 marca 2018 roku w naszej strażnicy.
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=