ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Na podstronach znajdują się odpowiednio:


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz
Załączniki.
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia z dnia 02-09-2020 (wprowadzono 03-09-2020)
Wyjaśnienie, zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia z dnia 02-09-2020 (wprowadzono 05-09-2020)
Wyjaśnienie, zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia z dnia 02-09-2020 (wprowadzono 07-09-2020)
Informacja z otwarcia ofert 11-09-2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11-09-2020

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zapobieganie
zagrożeniom i ograniczenie
ich skutków poprzez zakup
średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4 x 4”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zakup sprzętu i
wyposażenia osobistego dla
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rąbieniu”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 13 odwiedzający.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja