Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI


 

NA ZADANIE: Zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 

Nasza jednostka starając się o zakup nowego samochodu pozyskała dofinansowanie ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.

Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadania:

 „Zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4”

Ogólna wartość zadania wynosi 861 000,00 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 344 000,0 zł.

www.zainwestujwekologie.pl

 DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

 

 

NA ZADANIE: Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu


Otrzymaliśmy 02.03.2020 r. dotację na dofinansowanie zadania:

 „Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu”

Ogólna wartość zadania wynosi 34 372,20 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 27 497,00 zł.


www.zainwestujwekologie.plDotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zapobieganie
zagrożeniom i ograniczenie
ich skutków poprzez zakup
średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4 x 4”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zakup sprzętu i
wyposażenia osobistego dla
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rąbieniu”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 14 odwiedzający.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja