Archiwum

31 marca 2018

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.KORYTARZ ŻYCIA

Jak poprawnie wykonać korytarz życia na drodze?
Ta wiedza może uratować komuś życie!

 

 

Materiał policji, straży pożarnej i służb drogowych promuje kampanię „Korytarz życia”. Zobacz TOTERAZ.
toteraz.pl


10 marca 2018
Wciąż cieszymy się naszym nowym samochodem

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.8 marca 2018


Drogim Paniom skladamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności,
samych pięknych dni i uśmiechu na twarzy przez cały rok 
 
Druhowie OSP w Rąbieniu


DZIEŃ KOBIET  OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Świat bez kobiet byłby
jak ogród bez kwiatow.

Wszystkiego Najlepszego nasze drogie Panie,
aby dzisiejszy i każdy następny dzień był wyjatkowy

Rysunek i teks poniżej pobrany ze strony: https://osp.pl/artykuly/dzien-kobiet,2340/
 

 


 
04 marca 2018

Odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Rąbieniu za rok 2017, po zebraniu
miała miejsce uroczystość poświęcenia naszego nowego samochodu.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Z-ca Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg.mgr inż. Krzysztof Hejduk, Burmistrz Miasta i Gminy
Pan Jacek Lipiński, reprezentujący Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi
i Komendę Powiatową PSP w Zgierzu bryg. mgr inż. Zygmunt Kasprzyk,
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP dh. Marian Jóźwiak, Komendant
Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP dh. Paweł Stasiak, radna Sejmiku
Wojewódzkiego Pani Ilona Rafalska, sekretarz Miasta i Gminy Pani Iwona Dąbek,
Naczelnik MCZK Pani Wioleta Cyran, delegacja druhów z zaprzyjaźnionej
jednostki OSP Niesięcin, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, dziennikarze
z Aleksandrowa Łódzkiego, członkowie MDP oraz nasze druhny i druhowie.

Na zebraniu przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności OSP,
Sprawozdanie finansowe i plan finansowy, Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej OSP oraz Plan działalności ochotniczej straży pożarnej
na rok 2018. 
Miniony rok był bardzo pracowity ale też niezapomniany dla
naszej jednostki.
Mieliśmy aż 130 wyjazdy na akcje, w tym 16 do pożarów, 113 do likwidacja
miejscowych zagrożeń. Najczęstsze były wyjazdy do usuwania skutków
wichur, Ksawery i Grzegorz przysporzyli naszym mieszkańcom szkód, a nam pracy.

Dużo wysiłku włożyliśmy w pozyskanie nowego samochodu. Od początku roku
wypełnialiśmy i składaliśmy wnioski i załatwialiśmy wszystkie niezbędne sprawy.
Nie zdołaliśmy pozyskać samochodu w 2017 r. (w pierwszym przetargu
nie wpłynęła żadna oferta), stało się to dopiero 19 stycznia tego roku, więc
pochwalimy się nowym nabytkiem w sprawozdaniu za 2018 
 
Pozyskaliśmy dla jednostki bosak dielektryczny. Pilarkę ratowniczą Stihl MS
461-R ufundowała i przekazała nam firma Geplastyk Polska Sp. 

Darowizny na cele statutowe otrzymaliśmy również od firm LUSTAN SP. Z O.O
i CHEMOSTAL PRZED. BUD. USŁ. MICHALSKI - bardzo dziękujemy 

Dziękujemy również wszystkim tym osobom, które wsparły naszą akcję
rozprowadzania kalendarzy. Pozyskane środki zostały już w większej części
wykorzystane na doposażenie nowego samochodu - o tym przygotujemy
osobny wpis 

Zrobiliśmy bardzo duży remont garażu. Do kwoty otrzymanej z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dołożyliśmy prawie drugie tyle własnych
środków i wielki, naprawdę wielki wkład własnej pracy. 

Nasi druhowie brali udział w szkoleniach: podstawowym strażaka ratownika
OSP, kierowców konserwatorów sprzętu pożarniczego OSP, dowódców OSP
- organizowane przez KP PSP. 
Przyjęliśmy w swoje szeregi dwóch nowych
członków. 
Współpracowaliśmy z Urzędem Miasta i Gminy w Aleksandrowie
Łódzkim, naszą parafią,
innymi organizacjami i instytucjami oraz zakładami z naszego rejonu, m.in.
przeprowadzaliśmy pogadanki w szkole i przedszkolach, braliśmy również
udział w akcjach charytatywnych.

Tak wyglądał zeszły rok, a teraz plan działania na 2018  
Będziemy się starali o pozyskanie sprzęt i wyposażenia lub środków na
ich zakup, a lista potrzeb jest jeszcze długa (mi. drabina ratownicza,
nożyce do pedałów i kolumny kierowniczej, poduszki wysokociśnieniowe,
zestaw PSP R1, .... i jeszcze kilka innych pozycji) . Planujemy kolejne
inwestycje i remonty w strażnicy. Chcemy wziąć udział w kolejnych szkoleniach. 
Planujemy przyjęcie nowych członków i tutaj zapraszamy do wstąpienia
w nasze szeregi wszystkich chętnych - kobiety i mężczyzn.

Współpraca z Urzędem, zakładami, instytucjami, szkołą, przedszkolami
to aktywności, która są wpisane na stałe w naszą działalność.

Kolejny punkt zebrania to dyskusja, w której zabrali głos zaproszeni goście.
Usłyszeliśmy podziękowania za działalność dla jednostki i poszczególnych
druhów oraz gratulacje z okazji pozyskania wymarzonego i tak bardzo
potrzebnego samochodu. 
Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium
Zarządowi OSP. 
W dalszej części zebrania uchwałą Walnego Zgromadzenia
Z-cy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg.
mgr inż. Krzysztofowi Hejdukowi została nadana godność Członka
Honorowego OSP w Rąbieniu.

Po podjęciu uchwał i przyjęciu wniosków do realizacji zebranie zostało
zakończone a wszystkich obecnych po przerwie zaprosiliśmy na uroczystość
poświęcenia nowego samochodu.

Na uroczystość oprócz w/w gości przybyli Proboszcz Parafii Zwiastowania
Pańskiego w Rąbieniu ks. Jarosław Jurga i w zastępstwie Pani
poseł Agnieszki Hanajczyk, Asystent Biura Poselskiego
Pani Małgorzata Olbińska.

Uroczystość odbyła się na placu przed strażnicą, prowadził
dh 
Mariusz Grabowski. Po złożeniu meldunku przez Naczelnik OSP
w Rąbieniu dh Sławomira Sokolskiego, Prezesowi ZOG ZOSP
dh. Marianowi Jóźwiakowi i przyjęciu meldunku, Ksiądz Proboszcz
poświęcił samochód. Następnie przecięcia wstęgi dokonali Pan
burmistrz Jacek Lipiński, st. bryg. Krzysztof Hajduk z-ca Komendanta
Głównego PSP oraz honorowy prezes OSP w Rąbieniu
dh Lechosław Berliński. Dh Karol Kamieniak zaprezentował samochód
poprzez włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych. 

Głos zabrała Pani Małgorzata Olbińska, pogratulowała nowego nabytku
i przekazała pamiątkową statuetkę. Od Pana Komendanta otrzymaliśmy
tabliczkę upamiętniającą uroczystość a od Pana Burmistrza symboliczny
prezent. 
Następnie podziękowaliśmy osobom i instytucjom, które
przyczyniły się do pozyskania samochodu lub środków na jego zakup. 
Zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia i odbył się honorowy przejazd
samochodu ratowniczo-gaśniczego, w którym miejsca zajęli zaproszeni goście.
Zakończyła się część oficjalna, po której zebrani udali się na strażacki
poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich,
za co ogromnie dziękujemy.


Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.

A tak o naszym zebraniu i uroczystości napisano na facebooku Aleksandrowa Łódzkiego:

www.facebook.com/AleksandrowLodzkiOfficial/posts/1836614093057460
12 lutego 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Rąbieniu składa serdeczne podziękowania Państwu Annie i Tomaszowi Kucharczykom za przekazany na rzecz naszej jednostki darowizny na cele statutowe w kwocie 1000 zł 
Pani Anna i Pana Tomasz są wiernymi kibicami i jak widać również czynnie dopomagają w naszych staraniach skierowanych na pozyskiwanie wyposażenia i sprzętu do jednostki.
Najpilniejsze dla nas jest doposażenie nowego samochodu, tak by spełniał standardy wyposażenia pojazdu pożarniczego dla swojej klasy. O sposobie wykorzystania pieniędzy poinformujemy.
DZIĘKUJEMY!!! Ze strażackim pozdrowieniem!


09 lutego 2018
Telewizja Aleksandrów zrobiła repo o naszym nowym samochodzie
Zapraszamy do obejrzenia

youtu.be/KnJfAw9Q80M27 stycznia 2018
Wczorajszy dzień był jednym z najszczęśliwdzych dni dla naszj jednostki. Przyprowadziliśmy nasz nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA marki SCANIA. Nie opiszemy tego lepiej niż Mariusz Grabowski, który, poza tym, że jest radnym naszej Gminy jest także członkiem naszej straży i wspomagał pozyskanie środków na zakup samochodu jak tylko mógł.
Szczególne podziękowania należą się Panu Krzysztofowi Hejdukowi zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który służył nam ogromnym wsparciem i radą, był "dobrym duchem" naszego przedsięwzięcia. Pan Burmistrz Jacek Lipiński wraz z Sekretarz Iwoną Dąbek, Skarbnikiem Grzegorzem Siechem i Radni Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki nie tylko (i aż  )zapewnili środki w Budżecie na 2017 rok, ale również w dwóch podbramkowych dla nas sytuacjach wykazali się zrozumieniem i daleko idącą chęcią pomocy.
Dziękujemy Pani Ilonie Rafalskiej - radnej sejmiku wojewódzkiego, za pomoc przy pozyskiwaniu środków z WFOŚiGW. 
Dziękujemy Komendzie Głównej PSP, Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi i Komendzie Powiatowej PSP w Zgierzu za całe wsparcie.
My sami - zrobiliśmy, co mogliśmy i musieliśmy  - cztery lata temu poprzedni Zarząd (ale wciąż aktywnie działający w naszej OSP) rozpoczął starania o nowy samochód. Mowa tu o Panu profesorze Lechosławie Berlińskim, naszym Honorowym Prezesie i Panu Lesławie Szewczyku - Honorowym Naczelniku, którzy cały czas angażowali się całym sercem i duszą. Każdy z nas robił wszystko, by samochód do nas trafił. Nie jesteśmy w stanie wymienić tutaj wszystkiego, kto i co robił. Jest to uczestnictwo w spotkaniach zwoływanych z dnia na dzień albo nawet tego samego dnia w celu omówienia problemów i podjęcia decyzji. Setki kilometrów przejechanych prywatnymi samochodami i setki godzin spędzone przy komputerach i telefonach. Dni wolne brane w pracy w celu załatwienia najróżniejszych spraw. Sam przetarg, który był rozpisany 2 razy, to zupełnie osobny rozdział: dyżury w strażnicy, mnóstwo pracy, nerwów i stresu (a tego, co poczuliśmy, gdy po pozyskaniu środków rozpisaliśmy pierwszy przetarg i nie została złożona ani jedna oferta....).
A w tle remont garażu i wiele godzin spędzonych w remizie bo większość prac robiliśmy własnymi środkami:
Wymiana drzwi garażowych i nadproży, żeby zmieścił się nowy samochód. Wymiana przestarzałej instalacji elektrycznej, wymiana pieca c.o. i instalacji. Rozbudowa prowizoryczna garażu (marzeniem na chwilę obecną jest rozbudowa), aby zmieścić trzy samochody. Gładź gipsowa na suficie i ścianach, dwukrotne malowanie, położenie tynków mineralnych do wysokości lamperii, siatka, klej i farba na podłodze, a potem sprzątanie, i sprzątanie, i znowu sprzątanie  
Ale zrobiliśmy to, bo jesteśmy zespołem. Praca każdego z nas z osobna, mimo nawet największego zaangażowania nie dałaby tego efektu. Pozyskaliśmy samochód, bo działaliśmy i działamy zespołowo. 
Trzeba jednak kogoś spośród nas szczególnie wyróżnić – a są to te osoby, które wyjeżdżają do pożarów i miejscowych zagrożeń. Dzięki Wam, osoby opiniujące nasze wnioski i podejmujące decyzje o przyznaniu środków, uznały, że tak, tej jednostce wsparcie się należy 

I ogromne podziękowania dla osób i firm, dzięki którym wczorajszy dzień stał się jeszcze bardziej pamiętny, a było to: Koło Gospodyń Wiejskich w Rąbienu, pizzeria „Biesiadowo” z Rąbienia, właściciel "Delikatesów Centrum” w Rabieniu, sklep "Bombashop", i właściciel restauracji "Klisza" z Woli Grzymkowej - jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Chcieliśmy podziękować również tym wszystkim osobom, które wczoraj razem z nami świętowały witając nasz nowy samochód. Nie spodziewaliśmy się aż takiej frekwencji. Naprawdę wiele to dla nas znaczy .

A poniżej linki do relacji z wczorajszego dnia:
 

https://www.youtube.com/watch?v=lLrnBWDokqE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iIgSAkjvV58


Poniżej pozwalamy sobie zacytowć wpis z Facebooka Mariusz Grabowskiego:
Zdjęcie użytkownika Mariusz Grabowski.

Marzenia się spełniają!!! Wczoraj spełniło się marzenie strażaków z OSP w Rąbieniu. Od kilku godzin, nasi druhowie dysponują nowoczesnym wozem bojowym. 103 letnia jednostka OSP doczekała się nowego samochodu. 
OSP w Rąbieniu jest drugą po Aleksandrowie jednostką z największą wyjazdowością w gminie, oraz znajduje się w czołówce powiatu. Swym zasięgiem obejmuje kilka tysięcy mieszkańców, duże zakłady pracy, drogi krajowe, powiatowe i gminne oraz spory obszar leśny. Nikt nie zaprzeczy, że ochotnikom z Rąbienia należał się ten samochód.
Nie byłoby samochodu gdyby nie ogromna praca zarządu OSP z prezesem Zbigniew Jagóra i Prezesem Honorowym Lechosławem Berlińskim. W tym miejscu warto podkreślić, że tytaniczną pracę wykonała tutaj nasza Pani Sekretarz Iwona Nowak, która wszystko koordynowała, wypełniała wnioski, wykonywała setki telefonów. 
Nie próżnowali również pozostali druhowie, którzy na powitanie nowego auta odmienili garaż OSP, który teraz wygląda bardzo okazale!!! Brawo chłopaki!!!
Nowego samochodu nie byłoby bez pieniędzy. I tak... Słowa dotrzymał Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński, wraz z Sekretarz Iwona Dąbek i Skarbnikiem Grzegorzem Siechem, którzy zapewnili najpierw w budżecie Gminy 2016, a później 2017, środki na samochód. Oczywiście poparli to jednogłośnie wszyscy Radni Aleksandrowa Łódzkiego.
Ze strony "strażackiej" ogromne podziękowania należą się naszemu sąsiadowi, Panu Krzysztof Hejduk Zastępcy Komendanta Głównego PSP. 
Ostatnią, częścią tortu były środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tutaj warto wymienić radną sejmiku województwa, Panią Ilona Rafalska.
Jak pokazał to wczorajszy wieczór, było to wielkie święto dla naszej miejscowości. Cieszyli się wszyscy, cieszy się zapewne mój ś.p. dziadek, który przez wiele lat był Prezesem OSP i był dla mnie wzorem działania na rzecz społeczności lokalnej.

BRAWO OSP RABIEŃ!!!

 
Podobny obraz

Ochotnicza Staż Pożarna w Rąbieniu zaprasza w swoje szeregi!!!

Zapraszamy osoby odpowiedzialne (panie i panów) w wieku od 18 do 65 lat, chcące i mogące poświęcać swój wolny czas dla dobra naszej społeczności.
Wspierać działalność naszej OSP można zostając członkiem czynnym lub wspierającym. Dzieci i młodzież zapraszamy do wstąpienia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Wszystkie osoby zainteresowane, chcące dowiedzieć się więcej mogą kontaktować się:
- telefonicznie: Rafał: 516 068 854; Jarek: 602 125 295
- mailowo: osp.rabien@gmail.com lub pytać na Facebooku
- lub zapraszamy osobiście do naszej jednostki ul. Pańska 15 w czwartek 18 stycznia w godzinach 17.00-18.00.


 Jak co roku rozprowadzamy kalendarze strażackie. Środki w ten sposób pozyskane przeznaczamy na zakup sprzetu.
Na kalendarzu znajdują się zdjęcia naszej Drużyny Młodzieżowej, członków OSP w Rąbieniu, zdjęcia ze 100-lecia jednostki, naszego 34-letniego "jelonka" oraz nasze marzenie - nowy samochód  
Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.
Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.
Chodzimy w grupach dwu, trzy- osobowych w umundurowaniu. Zebrane w ten sposób środki przeznaczamy na doposażenie jednostki w sprzęt, materiały budowlane, niezbędne do prowadzonego remontu wnętrza strażnicy oraz pozostałe cele statutowe.
Dziękujemy wszystkim tym osobom i firmom, które wspierają naszą działalność datkami. W szczególności Zarząd OSP w Rąbieniu składa podziękowania sponsorom, których reklamy znajdują się na kalendarzu.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 31-10-2017 zostały zamieszczone dokumenty Informacje z otwarcia ofertW dniu 23-10-2017 został ogłoszony przetarg na dotawę
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napedem uterenowionym w ilości 1 szt.

Szczegóły w zakładce Zamówienia publiczne 
1 lutego 2017

W dniu 5.03.2017 o godzinie 16 odbędzie się zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

14 marca 2016

W sobotę 12 marca 2016 r, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. W tej sytuacji wybrano 9 osobowy Zarząd, którego prezesem został Zbigniew Jagóra, Naczelnikiem i Wiceprezesem został Wiktor Szyjkowski, Wiceprezesem wybrano także Mariusza Grabowskiego, Zastępcą Naczelnika Sławomira Sokolskiego, Sekretarzem wybrano Iwonę Nowak, Skarbnikiem Jarosława Nowaka, Gospodarzem Karola Kamieniaka, na członków powołano Rafała Bieniasa i Macieja Cywińskiego. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli dotychczasowy prezes Lechosław Berliński  jako przewodniczący, członkami zostali: dotychczasowy naczelnik Lesław Szewczyk, Roman Lemański i Rafał Juszczak.

Na koniec zebrania, miała miejsce miła uroczystość, uhonorowaliśmy i wręczyliśmy pamiątkowe statuetki ze świętym Florianem, patronem strażaków: Lechosławowi Berlińskiemu statuetke Honorowego Prezesa OSP Rąbień  i Lesławowi Szewczykowi statuetke Honorowego Naczelnika OSP Rąbień.

20 lutego 2015

W dniu 1.03.2015 o godzinie 16 odbędzie się zebranie sprawozdawcze za rok 2014.

4 stycznia 2015

Podsumowanie roku 2014

Rodzaj interwencji/ działań Liczba interwencji/ działań
Pożary 20
Wypadki 3
Wiatrołomy 9
Wypompowanie wody z zalanych posesji. 10
Usuwanie os i szerszeni 17
Pozostałe 13
Fałszywe 1
Razem 73


12 grudnia 2013

W tym dniu odbyło się posiedzenie Zarządu OSP Rąbień. Omówiono i podjęto decyzje w następujących sprawach:
- przedłużenia umowy i jej zmianę w niektórych poprzednich postanowieniach z Niepublicznym Przedszkolem ,,Sielankowo",
- wstępnego podsumowania działalności i wyników pracy OSP w roku 2013,
- organizacji i sposobu rozliczania ,,Akcji Kalendarze 2014". OSP pragnie podziękować sponsorom za pokrycie kosztów opracowania i wydruku,
- zakupu sprzętu w roku 2014,
- złożono informację o rozliczeniu wydatków ze środków publicznych ZG ZOSP RP i KSRG,
- organizacji ,,Wigilii Strażackiej", 
- sprawach różnych-bieżących,
Zarząd dziękuje strażakom za społeczne wykonanie części remontu (wymiana podłogi, drzwi, itp.).


7 grudnia 2013

Rozpoczęto ,, Akcję Kalendarze 2014". Polega ona na promowaniu OSP Rąbień poprzez osobiste odwiedziny strażaków gospodarstw domowych i instytucji i przekazywaniu kalendarzy OSP na rok 2014 i uzyskiwaniu drobnych darowizn. Zebrane kwoty przeznaczone będą na pokrycie kosztów własnych i na zakup Nowego sztandaru (oprócz innych darowizn). Prosimy o wsparcie. Akcja potrwa do momentu wyczerpania się nakładu.


3 listopada 2013

Ku pamięci druhów, którzy odeszli zapalamy znicza.31 października 2013


W dniu 28 października 2013 roku mieliśmy przeprowadzoną kontrolę gotowości bojowej 
przez Powiatową Komendę Państowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

  pkt. zdobyte
Alarmowanie OSP (0-10) 10
Gotowość operacyjna ratowników OSP (0-10) 10
Gotowość (stanu technicznego) pojazdów,
sprzętu silnikowego- innego sprzętu ratownictwa
technicznego i sprzętu łączności
(0-10) 8
Dokumentacja (0-5) 5
Ćwiczenia (0-15) 10
Ocena końcowa   Dobra

30 września 2013

W dniu 28 września 2013 roku odbył się kurs współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR),w którym wzięło udział dwóch Druhów. Na kursie uczyli się przede wszystkim wyznaczania lądowiska i nocnego sprowadzania śmigłowców LPR do lądowania podczas akcji ratowniczej.  
Obecnie mamy przeszkolonych 4 druhów z zakresu współdziałania z LPR.

 

27 stycznia 2013

W dniu 26 stycznia 2013 roku o godzinie 17 odbyło się zebranie Sprawozdawcze za rok 2012.

4 stycznia 2013
                        

Statystyki wyjazdów za rok 2012

Rodzaj interwencji/działań
Liczba interwencji/działań
Pożary 
23
Wypadki
2
Wiatrołomy
4
Wypompowywanie wody z podtopionych posesji i zalanych budynków
6
Usuwanie os i szerszeni
2
Zabezpieczanie imprez
5
Zabezpieczenie wyścigów kolarskich
1
Razem:
43

 
27 listopada 2012

W dniu 26 listopada 2012n r. Prezes OSP w Rąbieniu dh Lechoslaw Berliński został odznaczony przez Prezydenta RP "Medalem Złotym za Wieloletnią Służbę" (Postanowienie z dnia 25 czerwca 2012 r.).
 23 listopada 2012


Informujemy, że ukazała się książka naszego prezesa Lechosława Berlińskiego pt. "Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną. Wiedza, nowoczesności i tradycja", wyd. Difin, Warszawa 2012. Jest to pierwsza, zwarta i kompleksowa pozycja tego rodzaju w literaturze krajowej. Szczegóły na stronie wydawnictwa www.ksiegarnia.difin.pl. Polecamy ją wszystkim działaczom i strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zapobieganie
zagrożeniom i ograniczenie
ich skutków poprzez zakup
średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4 x 4”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zakup sprzętu i
wyposażenia osobistego dla
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rąbieniu”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 13 odwiedzający.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja